# _سوم_ابتدایی

انیمیشن های ریاضی کلاس سوم ابتدایی

ساخت مکعب تقسیم کسرها نقطه،خط،پاره خط جابجایی در ضرب شناخت کسر آموزش قرینه  ماشین ضرب جمع سه رقمی۱ جمع سه رقمی۲ جمع چهار رقمی۱ جمع چهار رقمی۲ جمع چهار رقمی۳ یادگیری تساوی مفهوم کسر یادگیری ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 71 بازدید