# انیمیشن_های_علوم_کلاس_اول_ابتدایی

انیمیشن های ریاضی کلاس دوم ابتدایی

جمع اعداد۱ تفریق اعداد جمع برداری جمع اعداد۲ جمع اعداد۳ جمع اعداد۴ آموزش ساعت ۱ نمودار تصویری احتمال مرتب سازی کارگاه ریاضی جمع اعداد۵ آموزش ساعت۲ آموزش ساعت۳ آموزش ساعت۴ تفکیک اعداد ارزش مکانی اندازه گیری طول آموزش ساعت۵ جمع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 162 بازدید